1. listopada – święto w sobotę

1. listopada – święto w sobotę
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawca musi wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawca powinien co do zasady poinformować pracowników o wyznaczeniu dnia wolnego zamiast soboty 1 listopada przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, w którym przypada to święto (czyli w październiku). Musi on przypadać do końca okresu rozliczeniowego. W przeciwnym ...
More