Zapytanie ofertowe

Formularz zapytania ofertowego

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa firmy/jednostki (wymagane)

Forma prawna(wymagane)

Rodzaj działalności (wymagane)

Szacunkowa ilość faktur zakupowych (wymagane)

Szacunkowa ilość dokumentów sprzedaży (wymagane)

Czy występują transakcje z podmiotami zagranicznymi?

Jeśli tak, to proszę krótko opisać ich charakter

Czy podmiot zarejestrowany jest jako płatnik VAT?

Czy jest kasa fiskalna?

Czy są środki trwałe podlegające amortyzacji? (wartość powyżej 3 500 zł)

Liczba środków trwałych

Czy jest prowadzona ewidencja kasy?

Czy są sporządzane raporty kasowe?

Czy są zatrudnieni pracownicy? (wymagane)

Liczba osób zatrudnionych na etat

Liczba osób zatrudnionych na etat

Inne sprawy/oczekiwania