Zmiany w interpretacjach podatkowych od stycznia 2016

1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi nowelizacja Ordynacji podatkowej, która ma usprawnić system wydawania interpretacji podatkowych. Są one istotnym elementem ochrony podatników przed niezrozumiałymi przepisami. Warto wiedzieć jakie elementy ulegną zmianie w przyszłym roku. 

Postanowienia dotyczące zastosowania interpretacji ogólnej

Podatnicy, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawach rozstrzygniętych przez interpretację ogólną, nie otrzymają już tej indywidualnej. Minister Finansów, zamiast powielania interpretacji ogólnej, wyda bowiem postanowienie potwierdzające jej zastosowanie w ich sprawie. Podatnik otrzyma potwierdzenie oraz ochronę wynikającą z zastosowania interpretacji ogólnej.

Potwierdzenie wydania interpretacji

Minister Finansów ma obowiązek wydać interpretację w ciągu 3 miesięcy. Jeśli nie zostanie ona wydana w terminie, podatnik może uznać, że ocena prawna dokonana przez niego jest prawidłowa (jest to tzw. milcząca interpretacja). Dzięki nowelizacji wnioskodawca będzie mógł w każdym momencie, mailowo lub telefonicznie, zażądać informacji o dacie wydania interpretacji oraz sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Takie rozwiązanie zabezpiecza interesy wnioskodawców. Dotychczasowa weryfikacja faktycznej daty wydania interpretacji była niemożliwa.

Zmiana, uchylenie bądź wygaśnięcie interpretacji

Minister Finansów oprócz dokonywania zmian interpretacji w przypadku nieprawidłowości, będzie miał także możliwość jej uchylenia w momencie gdy interpretacja została wydana, a nie powinna. Będzie mógł także stwierdzić wygaśnięcie interpretacji, gdy uzna że jest ona niezgodna z interpretacją ogólną. Informacje o tych zmianach będą pokazywały się w bazie interpretacji MF zamieszczanej na stronie www.mf.gov.pl.

Wspólne wystąpienie z wnioskiem o interpretację

Wspólne wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji będzie możliwe w sprawach, w których dane osoby uczestniczą w tych samym zaistniałym stanie faktycznym lub przyszłym zdarzeniu. Aktualnie każda ze stron zdarzenia musi złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, przedstawiając tym samym identyczne zdarzenie, ale ze swojej perspektywy.

Od 1 stycznia wszyscy zainteresowani będą mogli wspólnie złożyć wniosek dotyczący:

  • opodatkowania oraz stawki VAT,
  • opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
  • opodatkowania spadkobierców,
  • zbycia wspólnego składnika majątku przez małżonków,
  • obowiązków płatnik-podatnik dot. podatków dochodowych.

Po złożeniu wspólnego wniosku, właściwy organ wyda jedną interpretację.

Wniosek o interpretację w zamówieniach publicznych

Dzięki nowelizacji ustawy podmiot zamawiający będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, jeszcze przed przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek będzie mógł dotyczyć kwestii podatkowych obejmujących wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Ochrona wynikająca z zastosowania interpretacji indywidualnej będzie również przysługiwała podmiotowi realizującemu zamówienie publiczne, mimo iż w dniu złożenia wniosku będzie to podmiot nieskonkretyzowany.

 

Zobacz także: