Czy bogaty powinien płacić większe podatki?

Czy bogaty powinien płacić większe podatki?
  System podatkowy w Polsce jest złożony i skomplikowany. Ustawy podatkowe zawierają całą rzeszę nielogicznych, mało zrozumiałych, a nawet sprzecznych ze sobą przepisów. Pojawiają się także sytuacje, w których urzędy skarbowe w różnych miejscach w Polsce odmiennie interpretują taki sam przepis. Najwięcej sporów wywołuje analiza dwóch sposobów obliczania wysokości podatku. Liniowa metoda...
More

Zmiany w interpretacjach podatkowych od stycznia 2016

Zmiany w interpretacjach podatkowych od stycznia 2016
1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi nowelizacja Ordynacji podatkowej, która ma usprawnić system wydawania interpretacji podatkowych. Są one istotnym elementem ochrony podatników przed niezrozumiałymi przepisami. Warto wiedzieć jakie elementy ulegną zmianie w przyszłym roku.  Postanowienia dotyczące zastosowania interpretacji ogólnej Podatnicy, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualn...
More

Faktury elektroniczne – zasady wystawiania e-faktur

Faktury elektroniczne – zasady wystawiania e-faktur
Fakturę definiujemy jako dokument w formie papierowej bądź elektronicznej zawierający wymagane ustawowo dane. Elektroniczna forma świadczy o zdematerializowanej wersji, która stanowi jedynie utrwalony zbiór informacji, zapisanych lub zakodowanych w dowolnym formacie elektronicznym. Dowolność ta nie jest jednak nieograniczona. Warunkiem jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, spójności treści ...
More

Abonament radiowo-telewizyjny w firmie

Abonament radiowo-telewizyjny w firmie
Istnieje wiele kontrowersji związanych z opłacaniem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Sporne okazują się kwestie regulowania opłat za każdy odbiornik znajdujący się w firmie, ustalenia, kto płaci abonament za prywatne radio pracownika, a także to czy opłata za telewizję i radio w tablecie lub komórce jest niezbędna.   Firma ponosi opłatę za każdy odbiornik Opłaty abonamentowe za...
More

Specjalizacja rzeczowa biur Krajowej Informacji Podatkowej

Specjalizacja rzeczowa biur Krajowej Informacji Podatkowej
Od 1 lipca wybrane biura będą udzielać informacji telefonicznych oraz interpretacji podatkowych o określonych podatkach. Ministerstwo Finansów postanowiło odejść od modelu miejscowego na rzecz specjalizacji rzeczowej upoważnionych organów. Od teraz, o tym gdzie wyślemy wniosek, zadecyduje nie tylko miejsce zamieszkania bądź siedziba wnioskodawcy, ale również rodzaj podatku. Zaobserwowano, że sytu...
More

Podatek od reklamy

Podatek od reklamy
Od dnia 11.09.2015 roku, zgodnie z art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy będzie mogła wprowadzić opłatę od postawionych tablic i urządzeń reklamowych. Należność ta będzie pobierana tylko i wyłącznie na obszarach, gdzie obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic lub urządzeń reklamowych bądź ogrodzeń. Opłata będzie inkasowana w oparciu o uch...
More

Kara umowna a koszt uzyskania przychodu

Kara umowna a koszt uzyskania przychodu
Firma, przy zachowaniu reguł odpowiedniej staranności, może ująć w kosztach  niektóre kary umowne. Wysokość tych opłat wynika z okoliczności, na które nie ma zbytnio wpływu. Przykład Konsorcjum zostało zawiązane przez ubiegającą się o interpretację spółkę A ze spółkami B, C i D po to aby wzmocnić swoje szanse na wygraną w przetargu o roboty budowlane dla przedsiębiorstwa E. Spółka A wygr...
More

Z jakich faktur odliczymy 50% VAT od zakupu paliwa?

Z jakich faktur odliczymy 50% VAT od zakupu paliwa?
1 lipca 2015 roku zszedł zakaz odliczania podatku z faktur za paliwo, które jest wykorzystywane do samochodów osobowych, a także niektórych pojazdów osobowych przeznaczonych do celów mieszanych. Odtąd przy nabywaniu  paliwa obowiązuje standardowy limit w wysokości 50% zgodnie z  art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT. Ustawa nie określa jednak dnia, w którym należy oceni...
More

Czy po przekroczeniu limitu zwolnienia należy zarejestrować się jako podatnik czynny VAT?

Czy po przekroczeniu limitu zwolnienia należy zarejestrować się jako podatnik czynny VAT?
Podatniczka prowadzi działalność w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Faktury wystawiane są tylko dla NFZ, nie świadczy usług i nie wystawia faktur dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytania: Czy podatniczka w związku z przekroczeniem obrotu ze sprzedaży w ...
More

Czy moja umowa o pracę jest opłacalna? Czy lepiej prowadzić działalność gospodarczą?

Czy moja umowa o pracę jest opłacalna? Czy lepiej prowadzić działalność gospodarczą?
Ile powinienem otrzymać wynagrodzenia aby mi się bardziej opłacało prowadzić własną działalność jeśli na umowę o  pracę otrzymam 3000-3500zł netto? Przy umowie o pracę i wynagrodzeniu 3.500 netto pracodawca ponosi całkowity koszt związany z Pańskim zatrudnieniem w wysokości około 5.900, więc taką kwotę  teoretycznie mógłby Pan wystawiać na fakturze. Poniżej przedstawiam przybliżone kwoty z...
More