Podatek od reklamy

Od dnia 11.09.2015 roku, zgodnie z art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy będzie mogła wprowadzić opłatę od postawionych tablic i urządzeń reklamowych. Należność ta będzie pobierana tylko i wyłącznie na obszarach, gdzie obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic lub urządzeń reklamowych bądź ogrodzeń.

Opłata będzie inkasowana w oparciu o uchwałę rady gminy od:

  • posiadaczy nieruchomości lub innych obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
  • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
  • właścicieli samoistnych nieruchomości lub innych obiektów budowlanych,
  • właścicieli nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa bądź innej jednostki samorządu terytorialnego, w momencie gdy
    • wynika z umowy między właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych czy też z innego tytułu prawnego,
    • jest bez tytułu prawnego

 

http://kik3.inforlex.pl/aktualnosci/319832,Bedzie-podatek-od-reklamy.html?pozycja=22

 

 

Zobacz także: