Abonament radiowo-telewizyjny w firmie

Istnieje wiele kontrowersji związanych z opłacaniem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Sporne okazują się kwestie regulowania opłat za każdy odbiornik znajdujący się w firmie, ustalenia, kto płaci abonament za prywatne radio pracownika, a także to czy opłata za telewizję i radio w tablecie lub komórce jest niezbędna.


 

  • Firma ponosi opłatę za każdy odbiornik

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiowych oraz telewizyjnych obciążają zarówno osoby fizyczne jak również przedsiębiorców, choć poszczególne regulacje różnią się w zależności od właściciela danego odbiornika. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej uiszczają jedną płatność za miesiąc, bez względu na liczbę odbiorników, natomiast firmy są zmuszone do opłat za każdy odbiornik radiowy oraz telewizyjny, niezależnie od miejsca jego zamontowania. Nie ma również wielkiego znaczenia czy podmiot, ponoszący opłaty użytkuje programy emitowane przez media niepubliczne.


 

  •  Pamiętaj o rejestracji!

Przedsiębiorcy, u których znajdują się odbiorniki, powinni dokonać ich rejestracji w przeciągu 14 dni od ich nabycia. Ponadto obowiązek opłaty abonamentowej następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła rejestracja. Tej czynności można dokonać w placówkach Poczty Polskiej lub poprzez stronę internetową https://rtv.poczta-polska.pl


 

  • Które odbiorniki nie podlegają abonamentowi?

Obowiązek rejestracji nie obejmuje odbiorników przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży lub ich przekazania osobom trzecim do użytku na podstawie umów, jeśli te czynności służą do przedmiotu działalności gospodarczej wybranego przedsiębiorcy.


 

  • Co w przypadku urządzeń – tablet, komórka lub komputer?

W przypadku gdy pracownik korzysta w pracy z prywatnego odbiornika, to on a nie przedsiębiorstwo ma obowiązek opłat abonamentowych. Taki odbiornik powinien być zarejestrowany na imię i nazwisko pracownika oraz adres spółki. W razie kontroli warto przechowywać dowód zarejestrowania w miejscu pracy.

Kara za brak rejestracji jednego odbiornika telewizyjnego wynosi 579zł, a odbiornika radiowego 177zł.

Wątpliwym stał się temat urządzeń typu tablet, komórka czy komputer, które mają możliwość odbioru programów telewizyjnych lub radiowych. Czy od nich również musimy opłacać abonament? Według analiz KRRiT takiego obowiązku nie ma. Przyjmuje się bowiem, iż „charakteru odbiornika nie mają urządzenia wielofunkcyjne, jak: komputery, telefony komórkowe itp., ponieważ ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych”. Dlatego też wszyscy posiadacze wyżej wymienionych urządzeń multimedialnych mogą być spokojni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728 ze zm.).

Zobacz także: