Z jakich faktur odliczymy 50% VAT od zakupu paliwa?

1 lipca 2015 roku zszedł zakaz odliczania podatku z faktur za paliwo, które jest wykorzystywane do samochodów osobowych, a także niektórych pojazdów osobowych przeznaczonych do celów mieszanych. Odtąd przy nabywaniu  paliwa obowiązuje standardowy limit w wysokości 50% zgodnie z  art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT.

Ustawa nie określa jednak dnia, w którym należy oceniać zakres prawa do odliczenia. Niemniej przyjmuje się, że powinno się to czynić w momencie powstania prawa do odliczenia, czyli w dniu otrzymania faktury. W opublikowanej przez Ministerstwo Finansów broszurze dotyczącej nowych zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi fiskus oraz organy podatkowe prezentują odmienne stanowisko:

(…) prawo do odliczenia podatku z tytułu poniesienia wydatku związanego z pojazdem samochodowym (zakup towaru lub usługi) w przypadku merytorycznej zmiany przepisów od dnia 1 kwietnia 2014 r. (…) należy oceniać, co do zasady, w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy towaru lub usługi.

Powyższe stanowisko zostało także potwierdzone w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 16 czerwca 2015.  Równocześnie MF zaznaczyło, że sprawa rzeczywistego wykorzystania paliwa będzie od 1 lipca przedmiotem kontroli.
Zasady odliczania VAT od paliwa od 1 lipca 2015 r. prezentuje tabela poniżej.
Rodzaj uprawnienia w zależności od samochodu Faktury z czerwca, za tankowania w czerwcu Faktury z lipca, za tankowania w czerwcu Faktury otrzymane w lipcu lub później, za tankowania od 1 lipca
Uprawnienie do odliczenia 100% VAT Odliczenie 100% VAT Odliczenie 100% VAT Odliczenie 100% VAT
Uprawnienie do odliczenia 50% VAT Brak odliczenia VAT Brak odliczenia VAT Odliczenie 50% VAT

 

Zgodnie z ustawą podatnik nie może odliczyć podatku z faktury zbiorczej, która dokumentuje zakup paliwa do samochodu osobowego w czerwcu 2015 roku, gdyż faktura ta zaświadcza o dostawach, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał w czerwcu 2015 roku. Odliczenia połowy wartości podatku podatnik będzie w stanie dokonać tylko z dokumentu zakupu paliwa zatankowanego do posiadanego samochodu osobowego w lipcu 2015.

Podstawa prawna:

  • art. 19a ust. 1 oraz art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 605
  • art. 12 ust. 1 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Zobacz także: