Czy po przekroczeniu limitu zwolnienia należy zarejestrować się jako podatnik czynny VAT?

Podatniczka prowadzi działalność w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Faktury wystawiane są tylko dla NFZ, nie świadczy usług i nie wystawia faktur dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy podatniczka w związku z przekroczeniem obrotu ze sprzedaży w roku bieżącym przekraczającego limit zwolnienia do VAT (216 000 brutto), powinna zarejestrować się jako podatnik VAT czynny? Rozumiemy tutaj jako rejestrację bez składania deklaracji i odliczania VAT od zakupów.
  2. Czy w sytuacji sprzedaży środka trwałego (samochód) powinna naliczyć VAT chociaż nie korzystała z odliczenia VAT-u przy jego zakupie?
  3. Jeżeli odpowiedź na pytanie 2 brzmiałaby twierdząco, to czy w związku z przekroczeniem limitu do VAT-u i osiągnięciem sprzedaży opodatkowanej (sprzedaż środka trwałego) powinna rozliczać VAT naliczony proporcjonalnie?

Kwestie poruszone w poszczególnych pytaniach wyjaśnia ją nam regulacje zamieszczone w niżej wskazanych przepisach ustawy VAT. Stąd też odpowiedź na nie kształtuje się jak niżej.

Ad. 1

Zwolnienia z podatku VAT są dwojakiego rodzaju. Mają one bowiem charakter podmiotowych lub przedmiotowych bądź też podmiotowo – przedmiotowych jako specyficznej odmiany zwolnień przedmiotowych. Zwolnienia podmiotowe wiążą się z limitem wartości sprzedaży, który dotyczy czynności, co do zasady, opodatkowanych. Przekroczenie tego limitu skutkuje utratą zwolnienia podmiotowego. Jednakże do tegoż limitu (aktualnie wynosi on 150.000 zł w okresie całego roku podatkowego) nie wlicza się obrotu z tytułu sprzedaży towarów lub usług zwolnionych przedmiotowo z podatku VAT, a także z tytułu sprzedaży środków trwałych w rozumieniu odpowiednich przepisów ustaw o podatku dochodowym. Stąd też należy powiedzieć, że w naszym przypadku przy liczeniu limitu zwolnieni przedmiotowego nie bierze się pod uwagę obrotu z tytułu świadczenie usług opieki medycznej oraz obrotu z tytułu sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym.

Ad. 2 – 3

W odniesieniu do pytania nr 2 powiedzieć należy, że od początku roku 2014 z podatku VAT zwolniona jest jedynie sprzedaż takich towarów, które są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku i pod warunkiem, że przy ich nabywaniu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że sprzedaż samochodu osobowego przez naszego podatnika będzie zwolniona z podatku VAT, ponieważ wykonuje on wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT, które nie pozwalały odliczyć podatku naliczonego związanego z nabyciem pojazdu.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 pkt 1; art. 7 – 8; art. 15 ust. 1 – 2; art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 18 – 19, ust. 5; art. 86 ust. 1 – 2; art. 96 ust. 1, ust. 3, ust. 5 pkt 1; art. 99 ust. 1, ust. 7; art. 113 ust. 1, ust. 2 pkt 2 – 3, ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) – ustawa VAT.

Zobacz także: