1. listopada – święto w sobotę

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawca musi wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.
Pracodawca powinien co do zasady poinformować pracowników o wyznaczeniu dnia wolnego zamiast soboty 1 listopada przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, w którym przypada to święto (czyli w październiku).
Musi on przypadać do końca okresu rozliczeniowego. W przeciwnym wypadku dojdzie do zakazanego planowania pracy w nadgodzinach.
Zasada „oddawania” dnia wolnego za święto przypadające w sobotę nie dotyczy pracowników, którzy przebywają w tym czasie na urlopie macierzyńskim oraz na zwolnieniu lekarskim.

Zobacz także: