Umowa o pracę

Poniżej znajdą Państwo darmowy wzór umowy o pracę – na czas określony, nieokreślony oraz na okres próbny. Dokument zawiera wszystkie wymagane pola zgodnie z przepisami prawa, w tym przeznaczone na określenie stron umowy o pracę, rodzaju umowy, warunków pracy i płacy oraz wymiaru czasu pracy i inne. Przepisy dotyczące umowy reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.