Umowa zlecenie / o dzieło

Zamieszczony na naszej stronie wzór umowy zlecenia oraz umowy o dzieło pomoże Państwu w podpisaniu ważnej umowy cywilnoprawnej. Dokumenty zawierają wolne pola do wypełnienia – wystarczy tylko pobrać dokument i wypisać je. Szczegółowe regulacje dotyczące umów zamieszczone ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.