Pracownik zatrudniony w dwóch firmach a stosowanie ulgi podatkowej

Zgodnie art. 32 ust. 3 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Pracodawca ( płatnik zaliczki na podatek dochodowy) oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, obniżając je o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Warunkiem zastosowanie takiego zmniejszenia jest złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 (znajduje się w zakładce wzory), że dany zakład pracy jest właściwym do zastosowania ulgi.
O zaniechaniu pomniejszania zaliczek nie przesądza sam fakt zatrudnienia również w innym zakładzie pracy, ale wyznaczenie przez pracownika w PIT-2 zakładu pracy uprawnionego do dokonywania zmniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
Kwota ulgi przysługuje pracownikowi w jednej rocznej kwocie 556,02 zł (46,34 zł miesięcznie). Jeśli pracownik skorzysta z niej w kilku zakładach pracy, to podczas rocznego rozliczenia podatku, ulga ta zostanie skompensowana niedopłatą podatku dochodowego, czyli pracownik będzie zmuszony rozliczyć z fiskusem niedopłatę podatku.

Zobacz także: