Pracownik zatrudniony w dwóch firmach a stosowanie ulgi podatkowej

Zgodnie art. 32 ust. 3 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Pracodawca ( płatnik zaliczki na podatek dochodowy) oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, obniżając je o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Warunkiem zastosowanie takiego zmniejszenia jest złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 (znajduje się w zakładce wzory), że dany zakład pracy jest właściwym do zastosowania ulgi. O zaniechaniu pomniejszania zaliczek nie przesądza sam fakt zatrudnienia również w inny...
More

OFERTA

CORRECT - Nasze biuro rachunkowe Warszawa oferuje Państwu kompleksowe usługi księgowe oraz w zakresie kadr, płac i ZUS. Wiemy, czego potrzebują firmy, dlatego naszą obsługę dopasowujemy indywidualnie do Państwa wymagań. Dzięki nam mogą się Państwo skoncentrować na prowadzeniu własnej działalności, podczas gdy my będziemy dbali o jej stronę formalną. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą. Oferujemy Państwu usługi w następujących obszarach: pełna księgowość – księgi handlowe, ks...
More

1. listopada – święto w sobotę

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawca musi wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawca powinien co do zasady poinformować pracowników o wyznaczeniu dnia wolnego zamiast soboty 1 listopada przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, w którym przypada to święto (czyli w październiku). Musi on przypadać do końca okresu rozliczeniowego. W przeciwnym wypadku dojdzie do zakazanego planowania pracy w nadgodzinach. Zasada „oddawania” dnia wolnego za ś...
More